Thông tin Ban liên lạc các lớp, các khóa học sinh 1995 -1998; 1998-2001; 2001-2004

Thông tin Ban liên lạc các lớp, các khóa học sinh 1995 -1998; 1998-2001; 2001-2004

  1. KHÓA 1995-1998
STT HỌ VÀ TÊN HS KHÓA HỌC GVCN Nơi làm việc hoặc nơi cư trú hiện nay (địa chỉ liên lạc); số điện thoại liên lạc Chức danh, chức vụ đang đảm nhiệm tại cơ quan, đơn vị (ghi rõ tên cơ quan, đơn vị đang công tác)
1 Lê Thị Hoàng An 1995-1998 T. Kiều Hà Nội. 0904193123 Trưởng ban LL  A5
2 Cao Tiến Dũng 1995-1998 T. Kiều Tiến Sỹ
3 Hoàng Văn Chung 1995-1998 T. Kiều Tiến Sỹ
4 Mai Văn Chương 1995-1998 T. Kiều GĐ Liên Hiệp gạch sứ- Hạ Long
5 Vũ Ngọc Hoàng 1995-1998 T. Hoan Hà Nội 0982532280 Trưởng ban LL A2
6 Trịnh Minh Tuấn 1995-1998 T. Hoan Mỹ Tiến Sỹ. GV trường ĐH Michigan – Mỹ
7 Phạm Hoành Vương 1995-1998 T. Hoan Hà Nội 0986265666 ĐH Giao thông vận tải
8 Mai Thị Thanh huyền 1995-1998 T. Hoan Vinh 01255542499 ĐH Vinh
9 Trương Thị Thủy 1995-1998 T. Hoan Thanh Hóa 0934645999 GĐ Ngân hàng Seabanh – TH
10 Nguyễn Hùng Cường 1995-1998 T. Hoan Thanh Hóa 0913505156 GĐ điều hành CTCP tư vấn XD và thương mại Đại việt -TH
11 Nguyễn Hữu Mạnh 1995-1998 C. Huế 0983653629 Trưởng ban LL A7
12 Phạm Thị Thanh 1995-1998 T. Dũng 0976844448 Trưởng ban LL A1
13 Trần Hải Anh 1995-1998 T. Dũng Tiến sỹ
1 Mai Hải Yến 1998-2001 T. Kiều 0989205550 Trưởng ban LL A5
2 Hoàng thị thơm 1998-2001 T. Kiều 0986865830 Tiến sỹ
3 Hoàng Như Ý 1998-2001 T. Kiều Tiến sỹ
4 Nguyễn Tất Thắng 1998-2001 T. Kiều 0912133858 GĐ Xí nghiệp gạch – BS

UVBCH Thị Ủy Bỉm Sơn

5 Nguyễn Ngọc Ánh 1998-2001 T.Hoan 0982505658 Trưởng ban LL A6
6 Trần Cao Khánh 1998-2001 T.Hoan 0937688883 GĐ điều hành CT IDMEA – Hà Nội
7 Ngô Ngọc Quý 1998-2001 T.Hoan 0968640606 GĐ điều hành CT PROS – Hà nội
8 Bùi Quốc Việt 1998-2001 T.Hoan 0989330084 GĐ điều hành CT SO RA – Hà Nội
9 Trịnh Thị Hồng 1998-2001 C. Huế 0978981788 Bệnh viện phụ sản – Thanh hóa
1 Lê Xuân Nhạc 2001-2004 T. Hoan 0982377641 Trưởng ban LL A7

Hà Nội

2 Biện Tiến Dương 2001-2004 T.Hoan 0904743234 GĐ CT TNHH Đông Hải – Bỉm Sơn
3 Trịnh Thị Huyền Trang 2001-2004 T. Hoan Tiến Sỹ-Tu nghiệp tại Mỹ

 

Kết nối với chúng tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG P.T.T.H BỈM SƠN

Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hải : hainv.thptbimson@thanhhoa.edu.vn

Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh tài trợ www.binhminh.com.vn