Thông tin ban liên lạc các khóa 1997 – 2000

Thông tin ban liên lạc các khóa 1997 – 2000

 

  1. LỚP  A1: Thầy Nguyễn Danh Du chủ nhiệm: 
STT HỌ VÀ TÊN Nơi làm việc (địa chỉ liên lạc) Điện thoại  Ghi chú

 

I-Ban liên lạc:
1 Trịnh Thanh Sơn CTCP XM Bỉm Sơn 0915.055.860 Lớp trưởng
2 Phạm Văn Tuấn Hiệu trưởng trường THCS Hà Thanh,

Hà Trung

01258.123.666
3 Lê Sỹ Tiến Thị ủy  Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0913.096.007
4 Mai  Ngọc Thắng

 

Giám đốc NH Maritimebank khu vực

Miền Trung

0988.346.446

 

5 Trịnh Thị Thủy B Gv THCS Hà Dương 01296.608.369
II-Các bạn thành đạt
1 Mai  Ngọc Thắng Ngân Hàng Hàng Hải 0988.346.446
2 Nguyễn Đức Hoàng

 

Toyota Mỹ Đình

 

0918.574.888

 

3 Nguyễn Tuấn Long  Nghiên cứu sinh tại China 0167.933.7777
4  Lê Khoa  Kỹ sư điện tử tại Nhật Bản
5 Phạm Thị Thương  Nghiên cứu sinh tại USA

 

  1. LỚP A2: Thầy Hoàng Văn Cường chủ nhiệm.

 

STT HỌ VÀ TÊN Nơi làm việc (địa chỉ liên lạc) Điện thoại  Ghi chú

 

I-Ban liên lạc:
1 Lê Đình Khoa Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn 0912.224.881 Lớp trưởng
2 Lê Đình Tâm  Tập đoàn Vinasin 0989.221.081
3
4
5
II-Các bạn thành đạt
1 Phạm Huynh 0925.349.999
2 Lê Đình Tâm  Tập đoàn Vinasin 0989.221.081
3
4
5
  1. LỚP A3: Thầy Nguyễn Xuân Phượng chủ nhiệm.

 

STT HỌ VÀ TÊN Nơi làm việc (địa chỉ liên lạc) Điện thoại  Ghi chú

 

I-Ban liên lạc:
1 Vũ Tín Hiệu  Tổng công ty HUD4 0982.383.996 Lớp trưởng
2 Bùi Duy Hùng Công ty Xi măng Bỉm Sơn 0988.448.282 Lớp phó
3 Nguyễn Văn Hùng Tổng công ty HUD4 0914.936.798
4 Lê Đình Tới Giám đốc Doanh nghiệp 0974.878.936
5 Trương Thành Long Giám đốc Doanh nghiệp 0948.488.688
II-Các bạn thành đạt
1 Vũ Tín Hiệu  Tổng công ty HUD4 0982.383.996 Lớp trưởng
2 Bùi Duy Hùng Công ty Xi măng Bỉm Sơn 0988.448.282 Lớp phó
3 Nguyễn Văn Hùng Tổng công ty HUD4 0914.936.798
4 Lê Đình Tới Giám đốc Doanh nghiệp 0974.878.936
5 Trương Thành Long Giám đốc Doanh nghiệp 0948.488.688
  1. LỚP A4: Thầy Nguyễn Thành Quảng chủ nhiệm.

 

STT HỌ VÀ TÊN Nơi làm việc (địa chỉ liên lạc) Điện thoại  Ghi chú

 

I-Ban liên lạc:
1 Nguyễn Văn Nam Công ty tư vấn xây dựng  Nisscom 0987.882.188  Lớp trưởng
2 Phùng Thị Mai Hoa THPT Bỉm Sơn 0987.652.369
3
4
5
II-Các bạn thành đạt
1 Nguyễn Văn Nam Công ty tư vấn xây dựng  Nisscom 0987.882.188  Lớp trưởng
2
3
4
5

 

 

  1. LỚP A5: Cô Nguyễn Thị Nguyệt chủ nhiệm.
STT HỌ VÀ TÊN Nơi làm việc (địa chỉ liên lạc) Điện thoại  Ghi chú

 

I-Ban liên lạc:
1 Mai Hải Hà Giám đốc công ty du lịch Viettravel 0912.304.696 Lớp trưởng
2 Hoàng Thị Kim Dung Giám đốc Công ty May Huệ Anh 0913.049.882
3. Đào Thị Nguyên THPT Bỉm Sơn 0911.460.714
II-Các bạn thành đạt
1 Mai Hải Hà Giám đốc công ty du lịch Viettravel 0912.304.696
2 Hoàng Thị Kim Dung Giám đốc Công ty May Huệ Anh 0913.049.882

 

 

  1. LỚP A6: Thầy Phạm Bá Quát chủ nhiệm:

 

STT HỌ VÀ TÊN Nơi làm việc (địa chỉ liên lạc) Điện thoại  Ghi chú

 

I-Ban liên lạc:
1 Tạ Văn Nghiêm Công ty xi măng Nghi Sơn 0912.224.846 Lớp trưởng
2 Phạm Hương Công ty Xi măng Bỉm Sơn
II-Các bạn thành đạt
1
2

 

  1. LỚP A7: Cô Dương Thị Trường, chủ nhiệm:

 

STT HỌ VÀ TÊN Nơi làm việc (địa chỉ liên lạc) Điện thoại  Ghi chú

 

I-Ban liên lạc:
1 Vũ Thị Mai Anh Hiệu trưởng trường mầm non Bé Ngoan
2 Trịnh Văn Cường Giám đốc ngân hàng Bắc Á – Thanh Hóa
3 Trần Tuấn Anh Ngân hàng nông nghiệp Bỉm Sơn Lớp trưởng
II-Các bạn thành đạt
1 Vũ Thị Mai Anh Hiệu trưởng trường mầm non Bé Ngoan
2 Trịnh Văn Cường Giám đốc ngân hàng Bắc Á – Thanh Hóa
3 Trần Tuấn Anh Ngân hàng nông nghiệp Bỉm Sơn

 

  1. LỚP A8: Cô Lý Kim Oanh, chủ nhiệm.

 

STT HỌ VÀ TÊN Nơi làm việc (địa chỉ liên lạc) Điện thoại  Ghi chú

 

I-Ban liên lạc:
1 Nguyễn Huy Tuấn Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Thanh Hóa 0914.314.786 Lớp trưởng
 

2

Phạm Văn Hùng Giám đốc doanh nghiệp  

0915.502.269

3
4
5
II-Các bạn thành đạt
1
2
3
  1. LỚP A9: Cô Trịnh Thị Quyến, chủ nhiệm.

 

STT HỌ VÀ TÊN Nơi làm việc (địa chỉ liên lạc) Điện thoại  Ghi chú

 

I-Ban liên lạc:
1 Nguyễn Văn Huy Điện lực Bỉm Sơn 0968.151.081 Lớp trưởng
2 Nguyễn Thị Như Quỳnh 0919.641.881
II-Các bạn thành đạt
1
2
3
  1. LỚP A10: Thầy Phạm Ngọc Bá, chủ nhiệm.

 

STT HỌ VÀ TÊN Nơi làm việc (địa chỉ liên lạc) Điện thoại  Ghi chú

 

I-Ban liên lạc:
1 Nguyễn Thị HảiYến Ngân hàng nông nghiệp Hà Nội 0983.004.496  Lớp trưởng
2 Nguyễn Thị Lệ Lớp phó
3
4
5
II-Các bạn thành đạt
1
2
3

 

Kết nối với chúng tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG P.T.T.H BỈM SƠN

Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hải : hainv.thptbimson@thanhhoa.edu.vn

Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh tài trợ www.binhminh.com.vn