Danh sách học sinh khóa 6( 1987 – 1990) – Tốt nghiệp năm 1990

Danh sách học sinh khóa 6( 1987 – 1990) – Tốt nghiệp năm 1990

TT Họ và tên HS Khoá, lớp Điện thoại LL Thành tích, thành công của cựu học sinh GVCN
1 Nguyễn Văn Đức A(87-90)   PGS-TS;Trưởng khoa-ĐH Bách Khoa. Thầy Quát
2 Hà Ngọc Sơn A(87-90)   Tiến Sỹ- Thầy Quát
3 Vũ Văn Du A(87-90) 0913585435 Tiến Sỹ- Trưởng khoa-BV phụ sản TW Thầy Quát
4 Vũ Văn Hiếu A(87-90)   Tiến Sỹ- Thầy Quát
5 Nguyễn Văn Xuân E(87-90)   Thạc Sỹ-Hiệu trường THPT Hoàng Lệ Kha Thầy Hải
           

Kết nối với chúng tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG P.T.T.H BỈM SƠN

Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hải : hainv.thptbimson@thanhhoa.edu.vn

Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh tài trợ www.binhminh.com.vn