Danh sách giáo viên tổ Địa, Công dân – Đã từng công tác tại trường

Danh sách giáo viên tổ Địa, Công dân – Đã từng công tác tại trường

 

STT HỌ VÀ TÊN Năm về hưu, chuyển công tác GVCN Nơi cư trú huện nay, hoặc đơn vị nơi công tác Chức danh, chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm tại trường THPT Bỉm Sơn Chức danh, chức vụ cao nhất hiện nay đang đảm nhiệm Ghi chú
1 Vũ Thị Lý 2005 P. Đông Sơn, Bỉm Sơn Phó Hiệu trưởng đã nghỉ hưu
2 Trần Thị Khánh  Liên 2001 P. Ba Đình- BS Tổ trưởng CM Đã nghỉ hưu
3 Dương Thị Trường 2011 TP Hà Nội Đã nghỉ hưu
4 Trương Thị Huyên 2007 P. Ba Đình- BS Đã nghỉ hưu
5 Cao Ngọc Nguyên 2009 P. Ba Đình- BS Tổ trưởng CM Đã nghỉ hưu
6 Phạm Văn Toàn 2016 P. Ngọc Trạo- BS Đã nghỉ hưu
7 Phạm Quốc Đại 1990 TP. Thanh Hóa Chuyển công tác
8 Mai Văn Tiện 1989 P. Ba Đình- BS Chuyển công tác
9 Nguyễn Thị Sen 2004 TP Thanh Hóa Chuyển công tác
10 Mai Thị Thủy 2015 TP Hà Nội Chuyển công tác
11 Nguyễn Thùy Dung 1992 Đã mất

 

Kết nối với chúng tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG P.T.T.H BỈM SƠN

Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hải : hainv.thptbimson@thanhhoa.edu.vn

Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh tài trợ www.binhminh.com.vn