Danh sách Ban liên lạc cựu học sinh 3 khóa (1994-1997; 2000-2003; 2003-2006)

Danh sách Ban liên lạc cựu học sinh 3 khóa (1994-1997; 2000-2003; 2003-2006)

 

TT Họ và tên Lớp – khóa Điện thoại Thành tích GVCN
1 Nguyễn Thị Hà 12A1 – 1997 0913520557 Trưởng BLL lớp 12A1

Tiến sỹ – Viện Hóa học CN Hà Nội

Thầy Quát
2 Lê Minh Thành 12A1 – 1997 0912269763 Tiến sỹ – ĐH Thủy lợi Hà Nội Thầy Quát
3 Nguyễn Thị Hằng 12A2 – 1997 0978225898 Trưởng BLL lớp 12A2

Giáo viên THPT Lê Hồng Phong

Thầy Hòa
4 Nguyễn Thi Phương 12A2 – 1997 0989966039 Tiến sỹ – ĐH Mỏ địa chất Hà Nội Thầy Hòa
5 Nguyễn Việt Hùng 12A2 – 1997 0912582834 Cty xây dựng Hud 4 Thanh Hóa Thầy Hòa
6 Hoàng Trung Thành 12A3 – 1997 0913270597 Trưởng BLL lớp 12A3

Tiến sỹ – ĐHQG Hà Nội

Thầy Quảng
7 Vũ Quốc Đạt 12A3 – 1997 0378595088 Tiến sỹ – Sở KHCN Nam Định Thầy Quảng
8 Nguyễn Tiến Hưng 12A3 – 1997 0936995998 Cty TNHH thực phẩm sạch Bigreen Thầy Quảng
9 Vũ Quý Vui 12A6 – 1997 0918688378 Trưởng BLL lớp 12A6

Tiến sỹ – Bộ NN – PTNN

Cô Trường
10 Nguyễn Ngọc Hà 12A6 – 1997 0966481979 Cty cổ phần gạch tuynel Đô Lương Cô Trường
11 Hoàng Thanh Hà 12A1 – 2003 0988081803 Trưởng BLL lớp 12A1 Thầy Quảng
12 Trần Minh Đức 12A2 – 2003 0943119248 Trưởng BLL lớp 12A2 Cô Trường
13 Đặng Duy Khánh 12A3 – 2003 0936141808 Trưởng BLL lớp 12A3 Thầy Quát
14 Mai Văn Sỹ 12A3 – 2003 …………… Tiến sỹ – America Thầy Quát
15 Lại Khắc Mạnh 12A3 – 2003 0989259252 Cty TNHH Asel Việt Nam Thầy Quát
16 Trịnh Ngọc Toản 12A3 – 2003 0975532986 Cty cổ phần công nghệ điện tử E-SKY Thầy Quát
17 Trần Thị Mai 12A7 – 2003 0987756012 Trưởng BLL lớp 12A7 Thầy Bá
18 Lê Hoàng Nam 12A1 – 2006 0945072345 Trưởng BLL lớp 12A1 Thầy Quảng
19   12A1 – 2006   Trưởng BLL lớp 12A7 Thầy Bá
20 Nguyễn Tiến Thanh 12A9 – 2006 0936298919 Trưởng BLL lớp 12A9

Văn phòng tỉnh ủy Nghệ An

Thầy Hòa

 

Kết nối với chúng tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG P.T.T.H BỈM SƠN

Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hải : hainv.thptbimson@thanhhoa.edu.vn

Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh tài trợ www.binhminh.com.vn