Ban liên lạc khóa 1986-1989

Ban liên lạc khóa 1986-1989

TRƯỜNG THPT BỈM SƠN

 

THÔNG TIN BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC SINH KHÓA, LỚP CỦA KHÓA HỌC 1986-1989

 

STT HỌ VÀ TÊN HS

KHÓA HỌC

GVCN Nơi làm việc hoặc nơi cư trú hiện nay (địa chỉ liên lạc); số điện thoại liên lạc Chức danh, chức vụ đang đảm nhiệm tại cơ quan, đơn vị (ghi rõ tên cơ quan, đơn vị đang công tác) – Ghi rõ trong Ban liên lạc của khối, lớp (nếu có)

– Các thông tin khác: học vị tiến sĩ, học hàm giáo sư, phó GS; các nhà doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo, quản lý các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, ….);

– Các đề xuất của các em.

Lớp A Ban Liên lạc          
1 Trần Khắc Tấn Trưởng Ban LL   LĐLĐ thị xã Bỉm Sơn

ĐT: 0907.1427.26

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thạc sỹ
2 Kim Thị Bích Thủy     Công ty CP SX&TM Lam Sơn, Bỉm Sơn

ĐT: 0904.177.052

Kế toán trưởng Đại học
3 Trần Anh Tú     ĐT: 0947.218.827 Kinh doanh  
  Một số bạn thành đạt          
1 Mai Đình Lâm     UBND thị xã Bỉm Sơn

ĐT: 0912.134.222

Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn Thạc sỹ
2 Nguyễn Thanh Tùng     Viện Thiết kế Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa

ĐT:0913.351.999

Viện phó  
3 Nguyễn Ngọc Sơn     Đạ học KTQD Hà Nội

ĐT: 0913.366.644

Trưởng khoa KT Phát triển PGS.TS
4 Tạ Thị Thảo     Khoa Hóa Đại học KHTN Hà Nội

ĐT: 0977.323.464

Trưởng bộ môn PGS.TS
Lớp B Ban Liên Lạc          
1 Lường Thị Xuyến Trưởng Ban LL   Công ty TNHH Phục Hưng

ĐT: 0853.093.345

Kế toán  
2 Lý Kim Oanh     Trường THPT Bỉm Sơn

ĐT: 0982.081.525

Phó Hiệu trưởng Thạc sỹ
3 Hoàng Thị Châu Băng     SN 49, K11, dường Bà Triệu, P Ngọc Trạo thị xã Bỉm Sơn

ĐT: 0949.613.477

Kinh doanh  
Lớp C Ban Liên Lạc          
1 Vũ Văn Phụng Trưởng Ban LL   VP Đăng ký quyền sử dụng đất UBND thị xã

ĐT:0123.474.9201

Viên chức  
2 Vũ Hồng Quân     Khu 2, Lam Sơn

ĐT: 0947.5.828.777

Kinh doanh  
3 Vũ Thị Lan     Ngọc Trạo

ĐT: 0913.313.668

Kinh doanh  
Lớp D Ban Liên Lạc          
1 Ngô Quốc Thông Trưởng Ban LL   SN: 03, Đặng Dung, P Phú Sơn, Bỉm Sơn

ĐT: 0912.081.559

Kinh doanh  
2 Hồ Xuân Long     Công ty TNHH Nam Hải

ĐT: 0913.518.268

Giám đốc  
3 Nguyễn Tiến Dũng     SN: 250 Nguyễn Huệ, P Ngọc Trạo, Bỉm Sơn

ĐT: 0912.222.308

Kinh doanh  
Lớp E Ban Liên lạc          
1 Nguyễn Văn Tính Trưởng Ban LL   Đoài Thôn Hà Lan

ĐT: 0914.387.023

Tự do  
2 Lê Hồng Sơn     Xi măng Lacky, Ninh Bình

ĐT:0913.078.992

   
3 Trịnh Thị Loan     Ngọc Trạo, Bỉm Sơn

ĐT:

Kinh doanh  

 

Kết nối với chúng tôi

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - TRƯỜNG P.T.T.H BỈM SƠN

Mọi thông tin góp ý vui lòng liên hệ thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hải : hainv.thptbimson@thanhhoa.edu.vn

Công ty cổ phần công nghệ Bình Minh tài trợ www.binhminh.com.vn